เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความเอาใจใส่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การออกกำลังกายมีหลายวิธีตามแต่ความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ที่เหมาะสมที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ คือการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่งช้า ๆ ซึ่งจะทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ สิ่งสำคัญการวิ่ง หรือการเดิน จะทำให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายและการจัดการแข่งขันยังเป็นการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “PIBULSONGKRAM MINI MARATON” ครั้งที่ 1 ขึ้น

กำหนดการโครงการ
เดิน-วิ่งการกุศล “PIBULSONGKRAM MINI MARATHON” ครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
************************

วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
รับสมัคร / รับป้าย BIB และเสื้อ ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ
 
วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 04.30 - 05.00 น.
รับสมัครหน้างาน / รับป้าย BIB และเสื้อ ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ


กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
เวลา 04.30 - 05.25 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และรับสมัครหน้างาน
เวลา 05.25 - 05.30 น. แอร์โรบิคอบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.30 - 05.45 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   
อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี ผู้กล่าวรายงาน
เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร
เวลา 05.50 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร และ VIP
เวลา 05.55 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน
โดย อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี    

 

รับสมัครนักวิ่ง 3 รุ่นดังนี้

-  ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี  
3 กม. (ชาย,หญิง)       
-  ประเภททั่วไป                  
 5 กม. (ชาย,หญิง)
-  ประเภททั่วไป                   
10  กม. (ชาย,หญิง)

เหรียญรางวัลสำหรับ รุ่น 5 กม. และ 10 กม.

เสื้อสำหรับผู้สมัคร รุ่น 5 กม. และ 10 กม.

ชำระเงินค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อบัญชี PIBULSONGKRAM MINI MARATON 
เลขที่บัญชี 6600-149-600
สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บ http://taklom.psru.ac.th

ท่านสามารถอัพโหลดได้ที่นี่

รบกวนเปลี่ยนชื่อของไฟล์ก่อนส่งไฟล์

เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
เพื่อจะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับข้อมูลการสมัคร
ตัวอย่าง : 1234567891234.jpg

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
อัพโหลดไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน

หรือถ้าโอนทีหลังจากที่ลงทะเบียนสามารถส่งหลักฐาน
ทางอีเมล์ : sawitree.noy@hotmail.com
(คุณสาวิตรี ดีดน้อย)(น้อย)
หรือ อีเมล์ : arunothai.k@psru.ac.th
(คุณอรุโณทัย กาวน)(แพท)

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนออนไลน์และแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินได้ที่
Facebook : taklomPSRU
Tel : 08-8272-3452 หรือ 08-4506-9159, 09-4823-9944

 เปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฝั่งทะเลแก้ว
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหารายได้นำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลน
รวบรวมข้อมูลโดย # กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
ศิษย์เก่า ได้รับของพิเศษสุดสเปเชียล
ปิดรับลงทะเบียน 15 มกราคม 2561

แผนที่การวิ่งมาราธอน

.

แผนที่จุดจอดรถสำหรับผู้มาร่วมงาน

 

ภาพวิวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าแข่งขันสามารถถ่ายภาพวิวสวย ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้

เงินรางวัล

เงินรางวัลในแต่ละรุ่นของการแข่งขันมีดังนี้.

ระยะทาง 3 กม.

1. ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 3 กม.(ชาย)
2. ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 3 กม.(หญิง)
ที่ 1  เงินรางวัล   500 บาท
ที่ 2  เงินรางวัล   400 บาท
ที่ 3  เงินรางวัล   300 บาท
ที่ 4  เงินรางวัล    200 บาท
ที่ 5  เงินรางวัล    200 บาท

ระยะทาง5 กม.

1. ประเภททั่วไป 5 กม.(ชาย)
2. ประเภททั่วไป 5 กม. (หญิง) 
ที่ 1  เงินรางวัล    1,000 บาท
ที่ 2  เงินรางวัล    800   บาท
ที่ 3  เงินรางวัล    700   บาท
ที่ 4  เงินรางวัล    500   บาท
ที่ 5  เงินรางวัล    500   บาท

สำหรับศิษย์เก่า

หากท่านได้แจ้งสถานะและได้ทำการยืนยันว่า
เป็นศิษย์เก่า จะได้รับเสื้อที่เป็น Limited Edition

รางวัลสำหรับศิษย์เก่า
ระยะ 5 กม. รางวัล 1,500 บาท
ระยะ 10 กม. รางวัล 1,500 บาท

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน