เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดความเอาใจใส่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การออกกำลังกายมีหลายวิธีตามแต่ความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ที่เหมาะสมที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ คือการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่งช้า ๆ ซึ่งจะทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ สิ่งสำคัญการวิ่ง หรือการเดิน จะทำให้ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายและการจัดการแข่งขันยังเป็นการหารายได้เพื่อมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “PIBULSONGKRAM MINI MARATON” ครั้งที่ 1 ขึ้น

กำหนดการโครงการ
เดิน-วิ่งการกุศล “PIBULSONGKRAM MINI MARATON” ครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
************************

วันอาทิตย์ที่ 11  กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 04.30 น.                 - ลงทะเบียน
เวลา 05.30 น.                 - ท่านประธานมาถึงพิธี
เวลา 05.40 น.                 - ผู้จัดโครงการกล่าวรายงาน
เวลา 05.45 น.                 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการแข่งขัน
เวลา 06.00 น.                 - ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร
เวลา 06.15 น.                 - ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร

เวลา 06.20 น.                 - ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตร
เวลา 08.00 น.                 - เสร็จสิ้นการแข่งขัน

 

รับสมัครนักวิ่ง 3 รุ่นดังนี้

-  ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี  
3 กม. (ชาย,หญิง)       
-  ประเภททั่วไป                  
 5 กม. (ชาย,หญิง)
-  ประเภททั่วไป                   
10  กม. (ชาย,หญิง)

เหรียญรางวัลสำหรับ รุ่น 5 กม. และ 10 กม.

เสื้อสำหรับผู้สมัคร รุ่น 5 กม. และ 10 กม.

ชำระเงินค่าสมัครได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อบัญชี PIBULSONGKRAM MINI MARATON 
เลขที่บัญชี 6600-149-600
สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บ http://taklom.psru.ac.th
หรือถ้าโอนทีหลังจากที่ลงทะเบียนสามารถส่งหลักฐาน
ทางอีเมล์ : sawitree.noy@hotmail.com
(คุณสาวิตรี ดีดน้อย)(น้อย)
หรือ อีเมล์ : arunothai.k@psru.ac.th
(คุณอรุโณทัย กาวน)(แพท)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนส่งหลักฐานการโอนเงิน
ท่านสามารถอัพโหลดได้ที่นี่

รบกวนเปลี่ยนชื่อของไฟล์ก่อนส่งไฟล์

เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
เพื่อจะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับข้อมูลการสมัคร
ตัวอย่าง : 1234567891234.jpg

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
อัพโหลดไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนออนไลน์และแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินได้ที่Line : @taklom
Facebook : taklomPSRU
Tel : 08-8272-3452 หรือ 08-4506-9159, 09-4823-9944

 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฝั่งทะเลแก้ว
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหารายได้นำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลน
รวบรวมข้อมูลโดย # กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
ศิษย์เก่า ได้รับของพิเศษสุดสเปเชียล
ปิดรับลงทะเบียน 12 ธ.ค. 60

แผนที่การวิ่งมาราธอน

.

ภาพวิวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าแข่งขันสามารถถ่ายภาพวิวสวย ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้

เงินรางวัล

เงินรางวัลในแต่ละรุ่นของการแข่งขันมีดังนี้.

ระยะทาง 3 กม.

1. ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 3 กม.(ชาย)
2. ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 3 กม.(หญิง)
ที่ 1  เงินรางวัล   500 บาท
ที่ 2  เงินรางวัล   400 บาท
ที่ 3  เงินรางวัล   300 บาท
ที่ 4  เงินรางวัล    200 บาท
ที่ 5  เงินรางวัล    200 บาท

ระยะทาง5 กม.

1. ประเภททั่วไป 5 กม.(ชาย)
2. ประเภททั่วไป 5 กม. (หญิง) 
ที่ 1  เงินรางวัล    1,000 บาท
ที่ 2  เงินรางวัล    800   บาท
ที่ 3  เงินรางวัล    700   บาท
ที่ 4  เงินรางวัล    500   บาท
ที่ 5  เงินรางวัล    500   บาท

สำหรับศิษย์เก่า

หากท่านได้แจ้งสถานะและได้ทำการยืนยันว่า
เป็นศิษย์เก่า จะได้รับเสื้อที่เป็น Limited Edition